Програма MBA
Единбурзької бізнес-школи

Міжнародне визнання, яке підтверджене вибором тисяч студентів у всьому світі.

(Единбурзька бізнес-школа Університету Геріот-Ватт – найбільша бізнес-школа за кількістю студентів за рейтингом газети “Financial Times”, визнана британською газетою The Times та перша серед університетів згідно рейтингу The Sunday Times).

курсів
годин
сертифікатів
МВА програми Единбурзької бізнес-школи розроблені міжнародними професіоналами з метою надати якісні навички у сферах менеджменту і управління бізнесом.

Про MBA програму

Програми МВА надають фахівцям з різних частин світу, структуровані знання з управління бізнесом, персональні зміни та можливість для професійного розвитку.

Після зарахування на програму МВА Единбурзької бізнес-школи (EBS), ви стаєте студентом британського навчального закладу – Університету Геріот-Ватт (Великобританія), та після успішно складених іспитів отримуєте британський диплом МВА із додатком європейського зразка.

Будь-який з 9 курсів, які надають ступінь МВА, може бути вивчений в одному з 26 кампусів у всьому світі або в форматі дистанційного навчання.

Тютори Единбурзької бізнес-школи у локальних кампусах адаптують матеріали курсу з урахуванням місцевих та глобальних знань. При цьому допомагають студентам в процесі навчання, систематизуючи вивчені теорії та підходи для кращого розуміння способів застосування отриманих знать на практиці.

Зручний графік

Заняття проходять протягом семестру раз на два тижні, по суботах (10:00 – 17:00) та/або неділях (9:00 – 16:00). Два навчальні семестри: вересень-грудень і лютий-червень.

Гнучка програма

Якщо ви прагнете отримати знання, але не маєте потреби в ступені MBA, ви можете обрати тільки ті курси, які вас цікавлять, і сплатити тільки їх вартість.

Тьютори

На відміну від місцевих бізнес-шкіл, де тьютор у більшості випадків є також і автором курсу, в Единбурзькій бізнес-школі тьютор є «модератором» навчання.

Ми готові розказати більше про програмуКурси MBА

Для отримання ступеню MBA необхідно успішно скласти іспити з 9-ти курсів.

Cтруктура програм, тривалість і курси можуть бути змінені відповідно до вимог Університету Геріот-Ватт. Всі курси розроблені в Британії в Единбурзькій бізнес-школі та є складовими класичної програми MBA. Додактово школа пропонує практичні семінари та майстер-класи, які допоможуть оволодіти інструментарієм для роботи.

На макрорівні економічний цикл, відсоткові ставки та обмінний курс напряму впливають на попит та собівартість продукту. В рамках ринку тип конкуренції — від монополії до ідеальної конкуренції — визначає прибутковість та бізнес-стратегію.

На рівні компанії на успіх впливають такі принципи ефективності як маржинальний аналіз, альтернативна вартість та максимізація прибутку. Тобто ігноруючи економічні закони, не вдасться спрогнозувати зміни на ринку, оцінити сили конкурентів, буде важко ефективно розподілити ресурси.

Теми, які охоплює курс:

 • Економічні концепції, питання та інструменти
 • Огляд економіки, попиту і пропозиції
 • Ринок, економічна ефективність, організація промисловості
 • Громадські товари, екстерналії, розподіл доходів
 • Міжнародний сектор, макроекономіка
 • Розподіл доходів, потенційний випуск продукції, циркулярний потік доходів
 • Проста модель визначення доходів
 • Розширена модель визначення доходів
 • Фінансова політика, гроші, центральний банк та грошова політика
 • Кількісна теорія та Кейнсіанська теорія грошей
 • Інтеграція реального та грошового секторів економіки
 • Інфляція й безробіття, світова економіка

Як не дивно, багато фінансистів не вміють розуміти цифри та визначати справжній стан справ організації. Як ви визначаєте ціну продукту? Мінімум, що треба знати — це собівартість, що насправді не так легко визначається. Розуміння фінансової та управлінської бухгалтерії (accounting), її слабких та сильних сторін критично важливо для прийняття ефективних рішень.

Теми, які охоплює курс:

 • Вступ до бухгалтерського обліку та бухгалтерська тотожність
 • Рахунок прибутків та збитків
 • Балансовий звіт
 • Звіт про потік грошових коштів
 • Основи фінансової звітності
 • Тлумачення фінансових звітів
 • Питання, що виникають у звітності і варіанти управлінських рішень
 • Вступ до обліку коштів та управління ними
 • Характеристики і поведінка вартості
 • Віднесення коштів до робочих місць та процесів
 • Вартість прийняття рішень
 • Створення кошторисів
 • Стандартна калькуляція собівартості
 • Бухгалтерський облік для відділень
 • Інвестиційні рішення
 • Нові розробки в управлінському бухгалтерському обліку

Фінансові інструменти створюють можливість перетворити сумбурний рух потоків грошових коштів, розсіяних по різних часових періодах, на значення чистої поточної вартості, які краще піддаються порівнянню. Ці інструменти дають можливість застосовувати економічні принципи ефективності у більш ретельний спосіб. Крім того, фінансові концепції створюють зв’язок між роботою компанії та ринками капіталів. Зрозуміти поведінку фондового ринку без уявлення про принципи фінансового аналізу неможливо.

Теми, які охоплює курс:

 • Базові концепції, сфера застосування та інструментарій фінансів
 • Основи інвестиційних рішень компанії
 • Надходження, прибуток та потік грошових коштів
 • Інвестиційні рішення з використанням зваженої середньої вартості капіталу
 • Оцінка потоків грошових коштів для інвестиційних проектів
 • Застосування інвестиційного аналізу компанії
 • Ризик та інвестиційні рішення компанії
 • Політика розподілу дивідендів компанії
 • Структура капіталу компанії
 • Управління поточними активами
 • Міжнародний фінансовий менеджмент
 • Опціони, агентські відносини, деривативи та фінансовий інжиніринг

У конкурентному середовищі організація має постійно адаптуватися до змін. Її результативність залежить від мотивацій та поведінки персоналу. Для того, щоб перетворити здібності персоналу на капітал, потрібні застосування належних заохочень, створення дієвих команд, розробка привабливого робочого середовища та управління динамікою організаційних змін. Розуміючи принципи поведінки організацій, ви набуваєте глибших знань про те, як ви співвідноситеся з іншими членами організації.

Теми, які охоплює курс:

 • Основи поведінки організацій у зв’язку з управлінням
 • Стрес і добробут на роботі
 • Сучасні теорії мотивації
 • Контроль організації і система винагород
 • Дизайн робочої посади та реакції працівника на роботу
 • Динаміка робочої групи та вирішення проблем на основі групового підходу
 • Процеси впливів в організаціях: влада, політика, лідерство
 • Дизайн організації та нові організації, зорієнтовані на послуги
 • Перехідні періоди в управлінні: культура організації та зміни

Курс дасть змогу аналізувати та критично оцінювати проблеми й можливості ринку. Крім того, він допоможе розробляти та реалізовувати стратегії і програми маркетингу, які дозволять найкращим чином використати можливості вашої компанії.

Теми, які охоплює курс:

 • Процес управління маркетингом
 • Корпоративні стратегії та їхні ринкові наслідки
 • Бізнесові стратегії та їхні ринкові наслідки
 • Аналіз середовища: інструменти для визначення привабливих ринків
 • Аналіз промисловості та конкурентна перевага
 • Розуміння купівельної поведінки споживача
 • Розуміння організаційних ринків та купівельної поведінки
 • Вимірювання ринкових можливостей: прогнозування та ринкові дослідження
 • Сегментація ринків та цільовий маркетинг
 • Позиціонування
 • Рішення щодо продуктів
 • Рішення щодо цін
 • Рішення щодо каналів дистрибуції
 • Рішення щодо інтегрованого просування на ринку
 • Стратегії маркетингу для входу на ринок
 • Стратегія маркетингу для ринків, що швидко зростають
 • Стратегія маркетингу для зрілих ринків та ринків, що звужуються
 • Організація і планування для результативного запровадження рішень
 • Вимірювання якості маркетингу та її забезпечення

У процесі утримання змін у належному руслі винятково важлива роль належить інструментам та прийомам управління. Якщо не усвідомлювати, що процеси в організації є, по суті, проектами, Ви можете наражатися на дуже неприємні несподіванки, коли справи раптом йдуть не за планом. Чіткі прийоми управління проектами не вирішать усіх проблем, але дозволять краще бачити процеси, які діють на шляху до досягнення цілей проекту.

Теми, які охоплює курс:

 • Окремі особи і колективні питання
 • Управління ризиками проекту
 • Управління проектами
 • Організаційні структури і стандарти
 • Планування і контроль часового обліку проекту
 • Планування і контроль витрат проекту
 • Управління якістю проекту

Складність реального життя можна структурувати як процес визначення й аналізу конкурентного позиціонування, вибору стратегії, її запровадження та адаптації, з часом, у відповідності до даних зворотнього зв’язку.

Усі ці кроки є дуже важливими, і саме у залежності від потужності своїх стратегічних процесів організація буде мати успіх або невдачу. Це означає, що простих відповідей на стратегічні задачі не буває, а рішення, які пропонують бізнес-гуру, варто сприймати такими, якими вони є: це популярні заклики звертатися до власної інтуїції, які у своїй більшості позбавлені будь-якої концептуальної або емпіричної основи. Стратегічне планування — це, перш за все, уміння результативно міркувати, а використання стратегічних підходів вимагає чіткого розуміння інших ключових дисциплін.

Теми, які охоплює курс:

 • Введення до стратегії, планування та структури
 • Моделювання процесу стратегічного планування
 • Цілі компанії
 • Компанія та економіка
 • Компанія на ринку
 • Внутрішній аналіз компанії
 • Вибір з кількох стратегій
 • Стратегія запровадження та оцінки

Для більшості організацій кадри є їхнім найціннішим активом, і їхнє оптимальне використання є ключем до здобуття конкурентної переваги у сьогоднішньому економічному середовищі, жорсткість якого постійно зростає. Більше того, оскільки зараз робота з кадрами набула такої величезної ваги для успіху, більшість організацій вводять її до кола відповідальності усіх менеджерів, а не тільки фахівців з кадрової роботи. Після закінчення цього курсу ви здобудете розуміння роботи з кадрами із стратегічної та оперативної точки зору. У стратегічному аспекті правила та заходи кадрової роботи націлені на забезпечення та підсилення більш загальних бізнесових стратегій та на запровадження процедур оптимізації повсякденного управління людьми в організації.

Теми, які охоплює курс:

 • Походження і характер роботи з кадрами
 • Моделі роботи з кадрами
 • Ключові теми роботи з кадрами
 • Аналіз вимог до якості роботи
 • Набір та відбір персоналу
 • Оцінка якості роботи та управління якістю роботи
 • Підготовка та підвищення кваліфікації
 • Кар’єрне зростання т управління ним

Менеджмент є складним комплексним поняттям, коли переговори – лише один з аспектів. Цей курс спрямований на ретельну підготовку у вивченні і практиці ведення переговорів. Наукові дисципліни, такі як економіка, психологія, соціологія, політика, антропологія і математика, досліджували тактику ведення переговорів і велика частина цих матеріалів лежить в основі їх наукового аналізу.

Теми, що входять в курс:

 • Що таке переговори?
 • Дистрибуційний метод ведення переговорів
 • Підготовка до переговорів
 • Дебати в ході переговорів
 • Пропозиція не є угодою
 • Переговори за угодою
 • Стилі ведення переговорів
 • Раціональні переговори
 • Особистість і влада в ході переговорів
 • Культура і переговори
 • Ретроспектива

Лідерами народжуються чи стають? Даний курс допоможе зрозуміти теорії, проблеми та інструменти лідерства, дозволить розвинути в собі лідерські якості та зміцнити лідерство у вашій організації.

Розділи курсу

 • Вивчення лідерства
 • Теорія особистісних якостей
 • Поведінкова теорія лідерства: як діють ефективні лідери?
 • Трансформаційна теорія лідерства: вплив на уми і душі
 • Слідування.
 • Лідерство: культурна конструкція?
 • Пол і лідерство.
 • Розвиток етичної поведінки лідерів
 • Керівництво окремими особистостями і командою: дві різні ролі
 • Лідерство у великих організаціях
 • Розвиток лідерських якостей у швидко мінливому світі
 • Розвиток лідерських якостей: інструменти та практики
 • Стратегічне лідерство
 • Лідерство і ризик
 • Як навчитися лідерству?
 • Критичний погляд на лідерство
 • Шлях вперед: навчання і застосування отриманих знань про лідерство на практиці

Навчання за програмою MBA триває
в середньому 2,5 – 3 роки.
Кожний курс розрахований на 40 – 60 академічних годин і завершується складанням іспиту.
Після кожного курсу студенти отримують сертифікат про проходження одного курсу.

Диплом MBA
9 курсів
Диплом бізнес-адміністрування
6 курсів
Cертифікат бізнес-адміністрування
3 курси

Якщо ви прагнете знань, але не маєте потреби в ступені магістра бізнес-адміністрування, ви можете обрати тільки ті курси, які вас цікавлять, і сплатити тільки їх вартість. У майбутньому, якщо ваші плани зміняться, ви зможете пройти інші курси.

Правила програми дозволяють студентам призупиняти навчання після трьох та/або шести курсів і продовжувати навчання, коли їм буде зручно.

Вартість

Ціна програми відповідає 25920 usd
Ціна одного курсу - 2880 usd

Ми готові розповісти про MBA більше