Програма MBA
Единбурзької бізнес-школи

Міжнародне визнання, яке підтверджене вибором тисяч студентів у всьому світі – 49000 випускників.

Единбурзька бізнес-школа Університету Геріот-Ватт (Велика Британія) – найбільша бізнес-школа за кількістю студентів в світі.

курсів
академ.годин
сертифікатів

МВА програма Единбурзької бізнес-школи розроблена міжнародними професіоналами з метою надати якісні навички у сферах менеджменту та управління бізнесом.

Про MBA програму

Програми МВА надають топ-менеджерам з різних частин світу, структуровані знання з управління бізнесом, персональні зміни та можливість для професійного розвитку.

Після зарахування на програму МВА Единбурзької бізнес-школи в Центрально- та Східноєвропейському хабі, ви стаєте студентом британського навчального закладу – Університету Геріот-Ватт. Після успішно складених іспитів отримуєте британський диплом МВА та сертифікати за кожен курс МВА.

Будь-який з 9 курсів може бути вивчений в форматі дистанційного навчання.

Тьютори Единбурзької бізнес-школи у локальних кампусах, яким є також Центрально та Східноєвропейський кампус в Києві, адаптують матеріали курсу з урахуванням місцевих та глобальних знань. При цьому допомагають студентам в процесі навчання, систематизуючи вивчені теорії та підходи для кращого розуміння способів застосування отриманих знань на практиці.

Зручний графік

Заняття проходять протягом семестру раз на два тижні, по суботах або неділях. В форматі дистанційного навчання в групах.

Гнучка програма

Якщо ви прагнете отримати знання, але не маєте потреби в ступені MBA, ви можете обрати тільки ті курси, які вас цікавлять, і сплатити тільки їх вартість.

Тьютори

На відміну від місцевих бізнес-шкіл, де тьютор у більшості випадків є також і автором курсу, в Единбурзькій бізнес-школі тьютор є «модератором» навчання.

Ми готові розказати більше про програмуКурси MBА

Для отримання ступеню MBA необхідно скласти іспити з 9-ти курсів.

Cтруктура програм, тривалість і курси можуть бути змінені відповідно до вимог Університету Геріот-Ватт. Всі курси розроблені в Британії в Единбурзькій бізнес-школі та є складовими класичної програми MBA. Додактово школа пропонує практичні семінари та майстер-класи, які допоможуть оволодіти інструментарієм для роботи.

Курс програми МBA Економіка для бізнесу (Economics for Business) розглядає практичне застосування економічних концепцій в бізнес-ситуаціях. Курс починається з огляду основних економічних питань в контексті бізнесу: структури ринку капіталу і робочої сили, їх вплив на організації, а також роль уряду в економіці.

Друга частина курсу розглядає питання макроекономіки з погляду їх впливу на бізнес і прийняття рішень, а також економічні питання міжнародного значення.

По завершенні основної частини курсу ви зможете дослідити, як застосовуються матеріали курсу в реальних умовах бізнесу.

Після завершення курсу ви:

 • будете вміти застосовувати системний підхід до прийняття рішень та  розпізнавати, використовувати та інтерпретувати економічну інформацію як в межах організації, так і поза нею
 • навчитесь застосовувати економічні критерії для ефективного розподілу ресурсів в різних бізнес-ситуаціях
 • зможете аналізувати зміни кон’юнктури ринку з точки зору пропозиції, попиту та можливого втручання уряду та будете вміти розробляти відповідні рішення  для стійкості організації
 • зможете пропонувати відповідні цінові та ринкові стратегії навіть за умов невизначеності.

Курс МBA Прийняття фінансових рішень (Financial Decision Making) спрямований на забезпечення студентів набором фінансових інструментів і інструментів управлінської звітності, які дозволять їм інтерпретувати та критикувати фінансову інформацію, отриману з різних джерел, та приймати обгрунтовані та ефективні фінансові рішення, які безпосередньо впливають на діяльність компанії.

Курс починається з пильного погляду на поточний «фінансовий ландшафт». Далі в рамках курсу вивчається застосування інструментів фінансового та управлінського обліку, що мають відношення до важливих фінансових рішень, включаючи ключові показники ефективності, аналіз беззбитковості, методи управління оборотним капіталом і процес складання бюджету.

Під час курсу розглядаються фінансовий менеджмент та рішення, з якими стикаються організації щодо інвестицій (які проєкти), фінансів (який тип фінансів) і дивідендів (оплата або утримання), і того, яких заходів  організація має вживати відносно них.

Після закінчення цього курсу ви зможете:

 • розуміти фінансові та бухгалтерські принципи і концепції, які критично необхідні для прийняття ефективних управлінських рішень
 • аналізувати  публічну фінансову звітність компаній та розраховувати справедливу вартість бізнесу
 • розробляти конкурентні стратегії ціноутворення та якісно оцінювати ефективність, як у розрізі окремих продуктів (товарів, робіт, послуг), так і в розрізі центрів фінансової відповідальності (підрозділів, проектів, персоналу, тощо)
 • розвивати критичну поінформованість щодо вартості грошей у часі, ризику, майбутніх доходів і капіталу, інвестиційних рішень
 • розробляти фінансову стратегію компанії, яка є невід’ємною складовою частиною загального стратегічного плану.

Управління людьми, процесами та організацією (People, Work and Organizations) – курс британської програми МBA, що надає та систематизує основи управлінських компетенцій.

Разом з вами ми розглянемо управління на індивідуальномукомандному рівнях та рівні організації. Завдяки інструментам з курсу ми розглянемо індивідуальні відмінності співробітників, які впливають на групову динаміку та як організаційні фактори впливають на поведінку особистості. Як ці фактори пов’язані з ефективністю та продуктивністю роботи і способи їх підвищення.

На рівні організації ви пророблятимете дизайн роботи та проектування ефективних організацій. Ви також розглянете зв’язок ефективності та організаційної культури і навчитесь складовим управління змінами у організації. Проходження курсу дозволить студентам оволодіти навичкам та знаннями, аби позитивно впливати на індивідуальні, колективні та організаційні показники в різних динамічних організаційних контекстах та сформувати міцну цілісну управлінську систему завдяки системному аналізу на всіх рівнях організації.

Після завершення курсу ви:

• матимете розуміння складових управління і зможете вибудувати цілісну систему власної системи управління 

• розумітимете як на організацію впливає соціальний, політичний, культурний, технологічний контекст та фактори навколишнього середовища 

• зможете аналізувати та обирати найкращі підходи до управління окремими співробітниками та командами із урахуванням індивідуальних відмінностей та обставин, групової динаміки, організаційної культури та дизайну 

• застосовуватимете розуміння поведінки на робочому місці у різних організаційних контекстах 

• зможете аналізувати існуючий дизайн роботи та рекомендувати дії для підвищення ефективності на індивідуальному, груповому або організаційному рівні 

• зможете критично оцінити роль керівництва та вплив керівника на ефективність окремих співробітників, команд та організації 

• опануєте етапи проходження змін у організаціях та проектування ефективних організацій

Стратегічний маркетинг (Strategic Marketing) – ґрунтовний і практичний курс програми МВА. Розглядає маркетинг, починаючи з аналізу стратегії і стратегічних цілей, а також цілей підрозділів, позиціювання, роботу з брендом і більш практичні питання вибудовування продукту або послуг компанії, проведення досліджень і практичні інструменти (4P, 7P, нові digital-підходи в аналізі поведінки клієнта і багато іншого).

Завдяки інструментам аналізу зовнішнього середовища, продукту і компанії, курс допомагає виробити стратегії поведінки компанії в залежності від умов.

Управління проєктами – ключова методологія системного розвитку організацій. Той, хто її опановує, отримує високі шанси на успіх у конкурентному середовищі.  Курс Управління проєктами (Delivering Successful Projects) в програмі MBA допоможе вам опанувати сучасні підходи та інструменти проєктного менеджменту, а також сформувати розуміння того, як вони можуть бути використані для генерації ефективних рішень.

Курс збалансовано між технологічними питаннями проєктного менеджменту та психологічними – лідерство, командоутворення, угамування стресу і конструктивний вихід з конфліктів.

Цей курс дає такі фундаментальні знання з управління проєктами, які є хорошим підґрунтям для підготовки  до  сертифікаційних іспитів таких визнаних міжнародних організацій як PMI та APM, хоча напряму він для цього не призначений.

Інструменти проєктного менеджменту, представлені у програмі, спираються як на фундаментальні принципи управління, так і на такі актуальні концепції, як Lean, Six Sigma, Agile, Business Excellence та інші. Завдяки цьому  курс є корисним як для досвідчених керівників проєктів, які прагнуть  доповнити знання сучасними міжнародними підходами, так і для управлінців, які лише почали опановувати професію керівника проектів.

Після закінчення цього курсу ви опануєте широкий спектр інструментів, що дозволить вам побудувати ключові підсистеми управління проектами: 

 • управління командою та відносинами із стейкхолдерами
 • управління ризиками
 • управління часом
 • управління фінансами
 • управління якістю.

Курс Стратегічне планування (Strategic Planning) є завершальним курсом в програмі МВА Единбурзької бізнес-школи.

Основною метою курсу є засвоєння стратегічного підходу як способу управління стратегією компанії. Такий підхід базується на стратегічному мисленні й вимагає застосування великої кількості ідей і моделей, запозичених з базових навчальних дисциплін бізнес-адміністрування – маркетингу, фінансів, управління проектами та ін. Саме це наповнює стратегічний аналіз змістом, й саме його інтегруюча складова пояснює, чому стратегічне планування зазвичай вважають ключовим курсом програми МВА.

Процес створення стратегії представлений у вигляді моделі, що забезпечує структурований підхід до аналізу з можливістю виявляти і співставляти один з одним компоненти складних процесів. Модель стратегічного планування є основою для розуміння питань стратегії, оскільки забезпечує базовий формат оцінки застосовності концепцій та ідей. Дана модель забезпечує основу для формулювання питань, які допомагають аналізувати однакові для багатьох ситуацій стратегічні проблеми.

Невід’ємною частиною курсу є метод ситуацій для аналізу (бізнес-кейсів), що є найбільш розповсюдженим способом викладання стратегічного планування. Це дієвий метод навчання на заняттях, який дає можливість студентам розібрати приклади з реального життя (попередньо структуровані і доповнені тьюторами теорією), провести презентацію, обговорити і захистити свій аналіз. Також курс містить питання для самооцінки, поточні питання й симуляції, націлені на закріплення слухачами окремих тем. Таким чином, основне завдання курсу – допомогти слухачам навчитись застосовувати стратегічний аналіз до ситуацій реального бізнесу.

По закінченні курсу ви зможете:

 • моделювати процес стратегічного планування компанії
 • управляти процесом стратегічного планування на різних рівнях
 • діагностувати стратегію бізнесу
 • розробляти й реалізовувати стратегію максимально ефективним способом
 • брати ефективну участь в роботі стратегічного комітету організації.

Стратегічне управління ризиками (Strategic Risk Management) – курс, що допомагає менеджерам виявляти ризик і керувати ним у всій його динамічній складності. Це потужний набір інструментів із широким спектром застосування як у приватному і комерційному, так і в державному секторах.

Теми, що охоплює курс:

 • Передумови ризику.
 • Поняття управління ризиками.
 • Стратегічний ризик.
 • Ризик змін і управління проектами як інструмент управління змінами.
 • Управління операційними ризиками.
 • Непередбачуваний ризик.
 • Поле взаємозалежності ризиків та розробка моделі процесу.

Під час навчання, використовуючи моделі та інструменти аналізу з курсу, ви можете вибудувати власну систему керування ризиками для компанії чи проєкту з будь-якої сфери.

Курс MBA Переговори (Negotiation / Business Negotiation) зосереджений на ґрунтовній підготовці до успішного проведення переговорів на будь-яких рівнях. Курс розроблено спеціально для програми магістр бізнес-адміністрування Единбурзької бізнес-школи та об’єднує всі етапи підготовки, ведення переговорів та укладання угоди і домовленостей в єдиний практичний курс.

Ви розглянете різноманітні аспекти в переговорному процесі, які допоможуть вам в конкретних ситуаціях обирати з усіх альтернатив ту, яка якнайкраще підходить зараз. Програма навчає розрізняти послідовні застосування декількох альтернативних методів, навіть якщо вони застосовуються вашим візаві протягом короткого проміжку часу, – таке усвідомлення методів полегшує процес переговорів для вирішення бізнес-задачі або у повсякденному житті.

Даний курс надає теоретичні та практичні основи для правильного вибору релевантного підходу до досягнення угоди та проведення ефективних переговорів. В основі курсу – результати великих досліджень в області таких академічних дисциплін, як економіка, психологія, соціологія, політика, антропологія та математика.

Після закінчення курсу ви:

 • навчитеся наділяти в чіткі алгоритми та форми процеси підготовки та ведення переговорів
 • будете розуміти різні стилі переговорів та розвинете навички гнучкої адаптації до конкретної ситуації
 • вивчите в деталях джерела і баланс Влади в переговорах, типи прийомів і маніпуляцій «за законами вулиці» та методи їх нейтралізації
 • дізнаєтеся про важливість ролі персональних стилів в переговорах і зможете краще взаємодіяти в міжособистісній комунікації
 • усвідомите вплив різноманіття культур на процес переговорів з представниками інших культур.

Лідерство є чи не найбільш важливою складовою успіху організацій. Без успішного керівництва “всі інші бізнес-ресурси неефективні”, тільки активні та підготовлені бізнес-лідери знають своїх співробітників і створюють ефективне робоче середовище. Хоча  лідерство є найбільш наочним, водночас, воно є і найменш вивченим явищем у бізнесі (Бернс).

Курс програми МBA Лідерство: теорія та практика (Leadership: Theory and Practice) спрямований на вивчення існуючих теорій і тих, що розвиваються, у розумінні та застосуванні лідерства на практиці. Ми розглянемо теоретичні основи лідерства та їх історичний розвиток, дослідимо як розгортаються лідерські практики в різних культурних контекстах, серед різних груп, і як розвивати лідерські компетенції в організаціях.

Курс досліджує, що саме визначає лідерство та в чому його відмінність від керівництва; як лідерство може застосовуватися для оперативного та стратегічного розвитку організацій. Там, де керівництво спрямоване на досягнення мети, лідерство більше пов’язане з впливом і залученістю  людей. В якихось випадках це виглядає директивно, в якихось –  мова йде про те, щоб дозволити людям продовжити робити те, що вони роблять. Лідерство пов’язане з мотивацією людей, отже в курсі ми розглянемо різні підходи до мотивації і різні способи розуміння мотивації.

Лідерство, дійсно, важливе в організаціях – саме воно формує різницю між хорошою і поганою організацією. Багато хто думає, що знає, що таке лідерство і вміє його здійснювати, адже нам знайомий досвід керівництва.  Навіщо ж вивчати такий курс? Курс лідерства – роздуми про те, що ми дійсно маємо на увазі, говорячи про справжню лідерську поведінку.

Лідерство полягає не тільки в тому, щоб говорити людям, що треба робити та спрямовувати їх работу. Лідерство пов’язане з тим, що люди хочуть брати участь у процесі разом з вами, робити всій внесок в організацію, бути корисними, ефективними, дієвими і творчими, аби ви всі разом досягли того, що є важливим для організації. Хороше лідерство полягає  в тому, щоб дати  людям можливість  бути успішними та робити внески у спільну справу настільки добре, наскільки вони здатні.  Лідерство передбачає визнання того, що люди в організаціях не тільки для того, щоби отримувати платню, але щоб разом досягати значимих цілей, і лідер має цьому сприяти. Тому коли ви здійснюєте керівництво, ви, вірогідно, хочете розвивати навички, поведінку і підходи до лідерства, які дійсно будуть працювати. 

Після закінчення цього курсу ви зможете:

 • реалізовувати власні стилі лідерства та підходи відповідно до вашої динамічної оцінки конкретних ситуацій і контексту
 • застосовувати різні теорії,  навички і підходи, пов’язані з лідерством, в різних організаційних, соціальних і культурних контекстах, в різних типах організацій
 • критично оцінювати складні ідеї, концепції та проблеми, пов’язані з особистим лідерством і будувати власну програму лідерського розвитку 
 • розвивати практичні, етично обґрунтовані лідерські навички, які можна застосовувати в різних ситуаціях
 • бути наставником/коучем по відношенню до своєї команди та компанії
 • будувати стратегічне лідерство, драматично важливе в епоху ризиків та невизначеності.

Навчання за програмою MBA триває
в середньому 2,5 – 3 роки. Але загальна тривалість навчання не обмежена.

Кожний курс розрахований на 40 – 60 академічних годин та 150 годин самостійної роботи і завершується складанням іспиту.

Після кожного курсу студенти отримують міжнародний сертифікат британської бізнес-школи.

Диплом MBA
9 курсів
Диплом бізнес-адміністрування
6 курсів
Cертифікат бізнес-адміністрування
3 курси

Правила програми дозволяють студентам призупиняти навчання після будь-якого курсу і продовжувати навчання, коли їм буде зручно.

Вартість


Ціна одного курсу - $ 2980

Вартість МBA-програми - $ 26820
Можлива оплата за програму або за курс

Ми готові розповісти про MBA більше