MBA Programme
Edinburgh Business School

MBA programme of Edinburgh Business School, Heriot-Watt University, widely chosen around the world.

International recognition is secured by the choice of thousands of students around the globe (first by number of students in Financial Times listings, recognized by The Times, The Sunday Times as #1 University).

courses
in-class hours
certificates

Edinburgh Business School МВА courses developed by international professionals to equip tomorrow’s leaders with business management knowledge and skills.

About the Programme

MBA programmes are equipping managers around the world with comprehensive structured business management knowledge, facilitating personal and professional growth.

Student of Edinburgh Business School (EBS) MBA programme enrolls as a student of Heriot-Watt University, UK, and upon successful completion receives British MBA diploma supported by the European Supplement.

Any of the 9 courses towards MBA degree can be studied either with one of 26 campuses around the world or in distance learning mode.

The local campus reinforces course materials with local and international applications of knowledge. Local and supports the student through the studies, assisting in systematizing the theories and approaches studied and in understanding how ways to apply it in practice.

Convenient schedule

Classes are held through Autumn or Spring semesters once every two weeks, usually on the Saturday (10:00 - 17:00) and|or Sunday (09:00 - 16:00). Regular Semesters are September to December, and February to June.

Flexible program

You can start with any of 4 core or any elective course. Got previous awards or professional certificates? Check for exemption! When requiring specific knowledge but not needing the whole MBA degree, you can choose and pay only for the courses that interest you.

Tutors

All tutors are approved by Edinburgh Business School, UK. On-campus tutors are local professionals and practitioners, who have the business experience to show applicability of international knowledge studied in the local and international context, as well as academic background allowing to tutor.

Ask us a question about the programme!


Courses toward MBA degree

To obtain an MBA degree it is necessary to successfully pass examinations to 9 courses.

Structure of the Programme, duration, and courses are governed by the requirements of the Heriot-Watt University and get updated from time to time.

Some professional certifications and Bachelor degrees allow for exemptions from the respective courses once you are on the programme, if you have any – check with us in advance.

All courses embrace international knowledge and developments compiled by Course Leaders and Authors at Edinburgh Business School and are a part of the classic MBA program.

Additionally you can join seminars and workshops that help master the approaches for work.

На макрорівні економічний цикл, відсоткові ставки та обмінний курс напряму впливають на попит та собівартість продукту. В рамках ринку тип конкуренції — від монополії до ідеальної конкуренції — визначає прибутковість та бізнес-стратегію.

На рівні компанії на успіх впливають такі принципи ефективності як маржинальний аналіз, альтернативна вартість та максимізація прибутку. Тобто ігноруючи економічні закони, не вдасться спрогнозувати зміни на ринку, оцінити сили конкурентів, буде важко ефективно розподілити ресурси.

Теми, які охоплює курс:

 • Економічні концепції, питання та інструменти
 • Огляд економіки, попиту і пропозиції
 • Ринок, економічна ефективність, організація промисловості
 • Громадські товари, екстерналії, розподіл доходів
 • Міжнародний сектор, макроекономіка
 • Розподіл доходів, потенційний випуск продукції, циркулярний потік доходів
 • Проста модель визначення доходів
 • Розширена модель визначення доходів
 • Фінансова політика, гроші, центральний банк та грошова політика
 • Кількісна теорія та Кейнсіанська теорія грошей
 • Інтеграція реального та грошового секторів економіки
 • Інфляція й безробіття, світова економіка

Як не дивно, багато фінансистів не вміють розуміти цифри та визначати справжній стан справ організації. Як ви визначаєте ціну продукту? Мінімум, що треба знати — це собівартість, що насправді не так легко визначається. Розуміння фінансової та управлінської бухгалтерії (accounting), її слабких та сильних сторін критично важливо для прийняття ефективних рішень.

Теми, які охоплює курс:

 • Вступ до бухгалтерського обліку та бухгалтерська тотожність
 • Рахунок прибутків та збитків
 • Балансовий звіт
 • Звіт про потік грошових коштів
 • Основи фінансової звітності
 • Тлумачення фінансових звітів
 • Питання, що виникають у звітності і варіанти управлінських рішень
 • Вступ до обліку коштів та управління ними
 • Характеристики і поведінка вартості
 • Віднесення коштів до робочих місць та процесів
 • Вартість прийняття рішень
 • Створення кошторисів
 • Стандартна калькуляція собівартості
 • Бухгалтерський облік для відділень
 • Інвестиційні рішення
 • Нові розробки в управлінському бухгалтерському обліку

Фінансові інструменти створюють можливість перетворити сумбурний рух потоків грошових коштів, розсіяних по різних часових періодах, на значення чистої поточної вартості, які краще піддаються порівнянню. Ці інструменти дають можливість застосовувати економічні принципи ефективності у більш ретельний спосіб. Крім того, фінансові концепції створюють зв’язок між роботою компанії та ринками капіталів. Зрозуміти поведінку фондового ринку без уявлення про принципи фінансового аналізу неможливо.

Теми, які охоплює курс:

 • Базові концепції, сфера застосування та інструментарій фінансів
 • Основи інвестиційних рішень компанії
 • Надходження, прибуток та потік грошових коштів
 • Інвестиційні рішення з використанням зваженої середньої вартості капіталу
 • Оцінка потоків грошових коштів для інвестиційних проектів
 • Застосування інвестиційного аналізу компанії
 • Ризик та інвестиційні рішення компанії
 • Політика розподілу дивідендів компанії
 • Структура капіталу компанії
 • Управління поточними активами
 • Міжнародний фінансовий менеджмент
 • Опціони, агентські відносини, деривативи та фінансовий інжиніринг

У конкурентному середовищі організація має постійно адаптуватися до змін. Її результативність залежить від мотивацій та поведінки персоналу. Для того, щоб перетворити здібності персоналу на капітал, потрібні застосування належних заохочень, створення дієвих команд, розробка привабливого робочого середовища та управління динамікою організаційних змін. Розуміючи принципи поведінки організацій, ви набуваєте глибших знань про те, як ви співвідноситеся з іншими членами організації.

Теми, які охоплює курс:

 • Основи поведінки організацій у зв’язку з управлінням
 • Стрес і добробут на роботі
 • Сучасні теорії мотивації
 • Контроль організації і система винагород
 • Дизайн робочої посади та реакції працівника на роботу
 • Динаміка робочої групи та вирішення проблем на основі групового підходу
 • Процеси впливів в організаціях: влада, політика, лідерство
 • Дизайн організації та нові організації, зорієнтовані на послуги
 • Перехідні періоди в управлінні: культура організації та зміни

Курс дасть змогу аналізувати та критично оцінювати проблеми й можливості ринку. Крім того, він допоможе розробляти та реалізовувати стратегії і програми маркетингу, які дозволять найкращим чином використати можливості вашої компанії.

Теми, які охоплює курс:

 • Процес управління маркетингом
 • Корпоративні стратегії та їхні ринкові наслідки
 • Бізнесові стратегії та їхні ринкові наслідки
 • Аналіз середовища: інструменти для визначення привабливих ринків
 • Аналіз промисловості та конкурентна перевага
 • Розуміння купівельної поведінки споживача
 • Розуміння організаційних ринків та купівельної поведінки
 • Вимірювання ринкових можливостей: прогнозування та ринкові дослідження
 • Сегментація ринків та цільовий маркетинг
 • Позиціонування
 • Рішення щодо продуктів
 • Рішення щодо цін
 • Рішення щодо каналів дистрибуції
 • Рішення щодо інтегрованого просування на ринку
 • Стратегії маркетингу для входу на ринок
 • Стратегія маркетингу для ринків, що швидко зростають
 • Стратегія маркетингу для зрілих ринків та ринків, що звужуються
 • Організація і планування для результативного запровадження рішень
 • Вимірювання якості маркетингу та її забезпечення

У процесі утримання змін у належному руслі винятково важлива роль належить інструментам та прийомам управління. Якщо не усвідомлювати, що процеси в організації є, по суті, проектами, Ви можете наражатися на дуже неприємні несподіванки, коли справи раптом йдуть не за планом. Чіткі прийоми управління проектами не вирішать усіх проблем, але дозволять краще бачити процеси, які діють на шляху до досягнення цілей проекту.

Теми, які охоплює курс:

 • Окремі особи і колективні питання
 • Управління ризиками проекту
 • Управління проектами
 • Організаційні структури і стандарти
 • Планування і контроль часового обліку проекту
 • Планування і контроль витрат проекту
 • Управління якістю проекту

Складність реального життя можна структурувати як процес визначення й аналізу конкурентного позиціонування, вибору стратегії, її запровадження та адаптації, з часом, у відповідності до даних зворотнього зв’язку.

Усі ці кроки є дуже важливими, і саме у залежності від потужності своїх стратегічних процесів організація буде мати успіх або невдачу. Це означає, що простих відповідей на стратегічні задачі не буває, а рішення, які пропонують бізнес-гуру, варто сприймати такими, якими вони є: це популярні заклики звертатися до власної інтуїції, які у своїй більшості позбавлені будь-якої концептуальної або емпіричної основи. Стратегічне планування — це, перш за все, уміння результативно міркувати, а використання стратегічних підходів вимагає чіткого розуміння інших ключових дисциплін.

Теми, які охоплює курс:

 • Введення до стратегії, планування та структури
 • Моделювання процесу стратегічного планування
 • Цілі компанії
 • Компанія та економіка
 • Компанія на ринку
 • Внутрішній аналіз компанії
 • Вибір з кількох стратегій
 • Стратегія запровадження та оцінки

Для більшості організацій кадри є їхнім найціннішим активом, і їхнє оптимальне використання є ключем до здобуття конкурентної переваги у сьогоднішньому економічному середовищі, жорсткість якого постійно зростає. Більше того, оскільки зараз робота з кадрами набула такої величезної ваги для успіху, більшість організацій вводять її до кола відповідальності усіх менеджерів, а не тільки фахівців з кадрової роботи. Після закінчення цього курсу ви здобудете розуміння роботи з кадрами із стратегічної та оперативної точки зору. У стратегічному аспекті правила та заходи кадрової роботи націлені на забезпечення та підсилення більш загальних бізнесових стратегій та на запровадження процедур оптимізації повсякденного управління людьми в організації.

Теми, які охоплює курс:

 • Походження і характер роботи з кадрами
 • Моделі роботи з кадрами
 • Ключові теми роботи з кадрами
 • Аналіз вимог до якості роботи
 • Набір та відбір персоналу
 • Оцінка якості роботи та управління якістю роботи
 • Підготовка та підвищення кваліфікації
 • Кар’єрне зростання т управління ним

Менеджмент є складним комплексним поняттям, коли переговори – лише один з аспектів. Цей курс спрямований на ретельну підготовку у вивченні і практиці ведення переговорів. Наукові дисципліни, такі як економіка, психологія, соціологія, політика, антропологія і математика, досліджували тактику ведення переговорів і велика частина цих матеріалів лежить в основі їх наукового аналізу.

Теми, що входять в курс:

 • Що таке переговори?
 • Дистрибуційний метод ведення переговорів
 • Підготовка до переговорів
 • Дебати в ході переговорів
 • Пропозиція не є угодою
 • Переговори за угодою
 • Стилі ведення переговорів
 • Раціональні переговори
 • Особистість і влада в ході переговорів
 • Культура і переговори
 • Ретроспектива

Лідерами народжуються чи стають? Даний курс допоможе зрозуміти теорії, проблеми та інструменти лідерства, дозволить розвинути в собі лідерські якості та зміцнити лідерство у вашій організації.

Розділи курсу

 • Вивчення лідерства
 • Теорія особистісних якостей
 • Поведінкова теорія лідерства: як діють ефективні лідери?
 • Трансформаційна теорія лідерства: вплив на уми і душі
 • Слідування.
 • Лідерство: культурна конструкція?
 • Пол і лідерство.
 • Розвиток етичної поведінки лідерів
 • Керівництво окремими особистостями і командою: дві різні ролі
 • Лідерство у великих організаціях
 • Розвиток лідерських якостей у швидко мінливому світі
 • Розвиток лідерських якостей: інструменти та практики
 • Стратегічне лідерство
 • Лідерство і ризик
 • Як навчитися лідерству?
 • Критичний погляд на лідерство
 • Шлях вперед: навчання і застосування отриманих знань про лідерство на практиці

On average students of Edinburgh Business School study towards the MBA for 2,5 – 3 years.

There is no deadline on the programme, yet courses update every two to four years and 3 years is a recommended term.
Each course is offers 40 to 50 hours of in-class support, up to 150 hours of self-study and ends with the exam.

Upon each successful exam students receive an online certificate for the course.

MBA Degree
9 Courses
Postgraduate Diploma in BA
6 Courses
Postgraduate Certificate in BA
3 Courses

When requiring specific knowledge but not needing the whole MBA degree, you can choose and pay only for the courses that interest you. In the future, if your plans change, you will be able to continue with other courses.

The programme allows students to suspend their studies after three or six courses and continue when ready.

We are ready to tell more about British MBA in Ukraine