Організаційна поведінка

У конкурентному середовищі організація має постійно адаптуватися до змін. Її результативність залежить від мотивацій та поведінки персоналу. Для того, щоб перетворити здібності персоналу на капітал, потрібні застосування належних заохочень, створення дієвих команд, розробка привабливого робочого середовища та управління динамікою організаційних змін. Розуміючи принципи поведінки організацій, ви набуваєте глибших знань про те, як ви співвідноситеся з іншими членами організації.

Теми, які охоплює курс:

  • Основи поведінки організацій у зв’язку з управлінням
  • Стрес і добробут на роботі
  • Сучасні теорії мотивації
  • Контроль організації і система винагород
  • Дизайн робочої посади та реакції працівника на роботу
  • Динаміка робочої групи та вирішення проблем на основі групового підходу
  • Процеси впливів в організаціях: влада, політика, лідерство
  • Дизайн організації та нові організації, зорієнтовані на послуги
  • Перехідні періоди в управлінні: культура організації та зміни