Фінанси

Фінансові інструменти створюють можливість перетворити сумбурний рух потоків грошових коштів, розсіяних по різних часових періодах, на значення чистої поточної вартості, які краще піддаються порівнянню. Ці інструменти дають можливість застосовувати економічні принципи ефективності у більш ретельний спосіб. Крім того, фінансові концепції створюють зв’язок між роботою компанії та ринками капіталів. Зрозуміти поведінку фондового ринку без уявлення про принципи фінансового аналізу неможливо.

Теми, які охоплює курс:

 • Базові концепції, сфера застосування та інструментарій фінансів
 • Основи інвестиційних рішень компанії
 • Надходження, прибуток та потік грошових коштів
 • Інвестиційні рішення з використанням зваженої середньої вартості капіталу
 • Оцінка потоків грошових коштів для інвестиційних проектів
 • Застосування інвестиційного аналізу компанії
 • Ризик та інвестиційні рішення компанії
 • Політика розподілу дивідендів компанії
 • Структура капіталу компанії
 • Управління поточними активами
 • Міжнародний фінансовий менеджмент
 • Опціони, агентські відносини, деривативи та фінансовий інжиніринг