Економіка

На макрорівні економічний цикл, відсоткові ставки та обмінний курс напряму впливають на попит та собівартість продукту. В рамках ринку тип конкуренції — від монополії до ідеальної конкуренції — визначає прибутковість та бізнес-стратегію.

На рівні компанії на успіх впливають такі принципи ефективності як маржинальний аналіз, альтернативна вартість та максимізація прибутку. Тобто ігноруючи економічні закони, не вдасться спрогнозувати зміни на ринку, оцінити сили конкурентів, буде важко ефективно розподілити ресурси.

Теми, які охоплює курс:

 • Економічні концепції, питання та інструменти
 • Огляд економіки, попиту і пропозиції
 • Ринок, економічна ефективність, організація промисловості
 • Громадські товари, екстерналії, розподіл доходів
 • Міжнародний сектор, макроекономіка
 • Розподіл доходів, потенційний випуск продукції, циркулярний потік доходів
 • Проста модель визначення доходів
 • Розширена модель визначення доходів
 • Фінансова політика, гроші, центральний банк та грошова політика
 • Кількісна теорія та Кейнсіанська теорія грошей
 • Інтеграція реального та грошового секторів економіки
 • Інфляція й безробіття, світова економіка

Для ознайомлення з програмою Ви можете переглянути тестовий модуль.