Стратегії конкурентної боротьбы

Даний курс присвячений стратегічному вибору. У його рамках розглядаються можливі напрямки дій (наприклад, рух по вертикалі, нові ринки і технології, розширення на міжнародному рівні) і альтернативні засоби розвитку в цих напрямках (наприклад, розширення на локальному рівні, придбання, інтеграція). Стратегія конкурентної боротьби передбачає розробку низки аналітичних підходів та інструментів, що допомагають у формулюванні й оцінці даних стратегій по кожній темі. Її метою є надання уніфікованої, інтегрованої основи, яка допоможе у виробленні стратегії.

Розділи курсу

  • Аналіз середовища.
  • Стратегії конкурентоспроможності
  • Підвищення конкурентоспроможності
  • Вертикальні зв’язки і дії по вертикалі
  • Горизонтальні зв’язки і дії по горизонталі
  • Міжнародна стратегія
  • Дії